XE TẢI TIÊU CHUẨN EURO 4

ISUZU FRR90N 6,5 Tấn TIÊU CHUẨN EURO 4

Giá: 985,000,000 VND

Chi Tiết

QKR77H - CABIN CHASSIS 1,895KG - TT 5500KG

Giá: 500,000,000 VND

Chi Tiết

QKR77FE4 - CABIN CHASSIS 1885KG - TT 5000KG

Giá: 454,000,000 VND

Chi Tiết

FVM34W E4 - CABIN CHASSIS

Giá: 1,938,000,000 VND

Chi Tiết

ISUZU QKR77F 2,5 Tấn ( THÙNG KÍN)

Giá: 490,000,000 VND

Chi Tiết

ISUZU QKR77H - 2,1 Tấn (THÙNG KÍN)

Giá: 550,000,000 VND

Chi Tiết

ISUZU QKR77H - 2,5 Tấn (CABIN CHASSIS)

Giá: 500,000,000 VND

Chi Tiết

ISUZU - QKR77H 2,2T - THÙNG MUI BẠT

Giá: 550,000,000 VND

Chi Tiết

ISUZU QKR77F 2,5 Tấn ( CABIN CHASSIS )

Giá: 454,000,000 VND

Chi Tiết

ISUZU QKR77F - THÙNG KÍN

Giá: 480,000,000 VND

Chi Tiết

ISUZU NMR85E CABIN CHASSIS 2,5 TẤN

Giá: 660,000,000 VND

Chi Tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN VÂN NAM (ISUZU VÂN NAM)

0988.383.639